SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenia

 • wstępne ogólne BHP
 • okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych pracowników
 • okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowym zakładów górniczych

POMIARY

  Wykonujemy badania i pomiary czynników szkodliwych bądź uciążliwych w środowisku pracy. Zakres świadczonych usług obejmuje badanie:

 • natężenia hałasu (A)*
 • stężenia pyłu (A)*
 • stężenia substancji chemicznych (tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, mangan, żelazo, rozpuszczalniki organiczne) (P)*
 • natężenia oświetlenia (N)*
 • drgania mechaniczne (P)*
 • hałas emitowany do środowiska (P)*
 • pomiary mikroklimatu (N)*

*(A) - badania akredytowane
*(P) - badania realizowane przy udziale akredytowanego podwykonawcy

*(N) - badania nieakredytowane

DORADZTWO
I NADZÓR

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp, przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Reprezentowanie Zleceniodawcy przed PIP i PIS.