BIURo USŁUG BHP JolaNta ZWIECH

Działalność gospodarczą w zakresie usług BHP i ochrony przeciwpożarowej prowadzę od 1 stycznia 2007 roku. W swoim działaniu nieustannie dążę do poszerzania zakresu świadczonych usług. 19 lipca 2012 roku uzyskałam akceptację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywania badań i pomiarów środowiska pracy. Certyfikat Akredytacji potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISOIEC 17025 z zakresu kompetencji laboratoriów badawczych. Wieloletnie doświadczenie jest potwierdzeniem naszych kompetencji, zaufania klientów oraz spełnienia oczekiwań partnerów.

Zapraszam do współpracy
SZKOLENIA

Szeroki zakres szkoleń BHP

W Naszej ofercie szkolenia ogólne, okresowe, ochrony ppoż, pierwsza pomoc, dla operatorów wózków widłowych oraz dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowym zakładów górniczych.

POMIARY

Pomiary środowiska pracy

Wykonujemy badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy: hałas, stężenie pyłu, stężenia substancji chemicznych, natężenia oświetlenia, drgania mechaniczne, hałas emitowany do środowiska, mikroklimat do czynników badanych.

DORADZTWO & NADZÓR 

Przepisy i zasady BHP

Kontrole warunków pracy, przepisy bhp, zagrożenia, regulacje przepisów wewnętrznych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, wsparcie przed PIP, prowadzenie rejestrów, analiza potrzeb BHP.